Om oss


Vi är redovisningskonsulter med verklig känsla för de tjänster vi tillhandahåller. 

Mehta Redovisning

Lalit Mehta

Ekonom


Utbildning

Från Sep 2002 Till 2005

Lärosäte

Stockholms universitet

Utbildning

Företagsekonomi

Examen

Filkand i företagsekonomi

Vad tycker våra klienter

Lalit preferenser Delit
Lalit preferenser Djasur
Lalit preferenser Fadi
Lalit preferenser terfa

Vi på Mehta arbetar löpande med redovisning. Fördelen med oss är att vi kontinuerligt arbetar för att förenkla processerna kring registrering, bearbetning och rapportering av våra kunders affärshändelser. Målet är att alltid kunna ge aktuella rapporter avseende företagets ekonomi till den ansvarige.


Vi strävar efter att ge dig mer tid åt ditt företag, din grundläggande affärsidé och kärnverksamhet. Låt oss sköta det administrativa. Med ackurata rapporter tillhands kommer du lättare att kunna ta tuffa beslut och förutse om just ditt företag är på väg åt rätt håll.


Vi hjälper dig att strukturera upp rapporteringen av dina affärshändelser. Vi jobbar i rutin och detta upplevs vara en väldig positiv egenskap hos oss, vi uppmärksammar felaktigheter fortare, allt ifrån dubbletter i form av leverantörsbetalningar till kundfakturans felaktiga momsdebitering. Vi vill vara och arbeta som en del av våra klienters företag, fungera liknande en ekonomiavdelning bör göra, fast lite personligare förstås!

info@mehta.se

+46 739 481 431