Hem

Din Redovisningskonsult

Registrering    Bearbetning    Rapportering

Behöver du hjälp med din redovisning?

Våra tjänster 

Bokföring

Dagliga konteringar av ekonomiska händelser.

Avstämningar

Månadsavstämningar av bank, kundfordringar, leverantörsskulder, löner etc.

Rapportering

Rapportering av moms- och arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Bokslut

Upprätta årsbokslut och årsredovisning.

Lalit preferenser Fadi
Lalit preferenser terfa
Lalit preferenser Delit
Lalit preferenser Djasur

Vi på Mehta arbetar löpande med redovisning. Fördelen med oss är att vi kontinuerligt arbetar för att förenkla processerna kring registrering, bearbetning och rapportering av våra kunders affärshändelser. Målet är att alltid kunna ge aktuella rapporter avseende företagets ekonomi till den ansvarige.


Vi strävar efter att ge dig mer tid åt ditt företag, din grundläggande affärsidé och kärnverksamhet. Låt oss sköta det administrativa. Med ackurata rapporter tillhands kommer du lättare att kunna ta tuffa beslut och förutse om just ditt företag är på väg åt rätt håll.


Vi hjälper dig att strukturera upp rapporteringen av dina affärshändelser. Vi jobbar i rutin och detta upplevs vara en väldig positiv egenskap hos oss, vi uppmärksammar felaktigheter fortare, allt ifrån dubbletter i form av leverantörsbetalningar till kundfakturans felaktiga momsdebitering. Vi vill vara och arbeta som en del av våra klienters företag, fungera liknande en ekonomiavdelning bör göra, fast lite personligare förstås!

info@mehta.se

+46 739 481 431